Bảng giá thủy tinh Simax

Bảng giá thủy tinh Simax

Tình trạngTrong kho

sku:

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Áp kế kẻ vạch 150mm  Cái 2030100011444
Áp kế kẻ vạch có khóa 100mm Cái 2030100011451
Bộ Soxhlet   200ml  Bộ 2030100011437
500ml  Bộ 2030100015725
1000ml Bộ 2030100015329
Bình cầu bằng MH        100ml  Cái 2030100000288
250ml Cái 2030100000295
500ml  Cái 2030100000301
1000ml  Cái 2030100000318
2000ml  Cái 2030100000325
4000ml  Cái 2030100012816
6000ml  Cái 2030100000332
10000ml  Cái 2030100000349
Bình cầu bằng cổ nhám               19/26 50ml  Cái 2030100000356
29/32 50ml  Cái 2030100016203
19/26 100ml  Cái 2030100000363
29/32 100ml  Cái 2030100006877
24/29 250ml  Cái 2030100006259
29/32 250ml  Cái 2030100000370
29/32 500ml  Cái 2030100000387
24/29 1000ml  Cái 2030100005870
29/32 1000ml  Cái 2030100000394
29/32 2000ml  Cái 2030100000400
45/40 4000ml  Cái 2030100006891
60/46 6000ml  Cái 2030100000417
60/46 10000ml Cái 2030100000424
60/46 20000ml Cái 2030100005054
Bình cầu tròn MH          50ml  Cái 2030100006908
100ml  Cái 2030100006909
250ml  Cái 2030100006907
500ml  Cái 2030100012380
1000ml  Cái 2030100000431
2000ml  Cái 2030100000448
4000ml  Cái 2030100014605
6000ml  Cái 2030100000455
10000ml  Cái 2030100000462
20000ml  Cái 2030100000479
Bình cầu tròn cổ nhám          19/26 50ml  Cái 2030100000486
19/26 100ml  Cái 2030100000493
29/32 100ml Cái 2030100016227
29/32 250ml Cái 2030100000509
29/32 500ml  Cái 2030100000516
29/32 1000ml Cái 2030100000523
29/32 2000ml Cái 2030100000530
60/46 6000ml  Cái 2030100000547
60/46 10000ml  Cái 2030100000554
Bình cầu tròn 2 cổ       29/32 và 14/23 250ml  Cái 2030100000585
29/32 và 14/23 500ml  Cái 2030100000592
29/32 và 14/23 1000ml  Cái 2030100000608
29/32 và 14/23 2000ml  Cái 2030100000615
29/32 và 14/23 4000ml  Cái 2030100016210
60/46 và 14/23 6000ml  Cái 2030100000622
Bình cầu tròn 3 cổ       29/32 và 14/23 250ml  Cái 2030100000639
29/32 và 14/23 500ml  Cái 2030100000646
29/32 và 14/23 1000ml  Cái 2030100000653
29/32 và 14/23 2000ml  Cái 2030100000660
45/40; 14/23 và 29/32 4000ml  Cái 2030100000677
60/46; 14/23 và 29/32 6000ml  Cái 2030100015299
Bình cầu tròn 4 cổ 71/54; 29/32 và 14/23 6000ml  Cái 2030100000684
Bình chưng cất phân đoạn  250ml Cái 2030100016234
Bình định mức (nút nhựa)          5ml  Cái 2030100004859
10ml  Cái 2030100005023
25ml  Cái 2030100005030
50ml Cái 2030100000714
100ml  Cái 2030100005047
200ml  Cái 2030100000738
250ml  Cái 2030100004866
500ml  Cái 2030100005078
1000ml  Cái 2030100005290
2000ml  Cái 2030100000745
Bình định mức 2 vạch  100-110ml Cái 2030100000721
200-220ml Cái 2030100015718
Bình định mức (nút thủy tinh)      50ml Cái 2030100006914
100ml  Cái 2030100006921
200ml  Cái 2030100006938
250ml Cái 2030100006945
500ml Cái 2030100006922
1000ml Cái 2030100006952
Bình định mức nâu        10ml  Cái 2030100000752
25ml  Cái 2030100000769
50ml  Cái 2030100000776
100ml  Cái 2030100000783
250ml  Cái 2030100000790
500ml Cái 2030100000806
1000ml  Cái 2030100000813
Bình đong chia vạch  1500ml  Cái 2030100000161
Bình hút ẩm không vòi     ø200mm Cái 2030100005283
ø250mm  Cái 2030100000837
ø300mm  Cái 2030100004842
Bình hút ẩm có vòi    ø200mm  Cái 2030100004835
ø250mm  Cái 2030100000844
ø300mm  Cái 2030100000851
Thân Bình hút ẩm  ø300mm  Cái 2030100015732
Bình Kjeldahl     50ml  Cái 2030100000868
100ml  Cái 2030100000869
250ml  Cái 2030100000875
500ml  Cái 2030100012724
Bình lắng gạn quả lê KN      50ml  Cái 2030100000882
100ml  Cái 2030100000899
250ml  Cái 2030100000905
500ml Cái 2030100004910
1000ml Cái 2030100006969
2000ml Cái 2030100006970
Bình lắng gạn quả lê KTT  250ml  Cái 2030100011345
1000ml Cái 2030100011352
Bình tim CN   14/23 50ml Cái 2030100011369
14/23 100ml Cái 2030100011383
14/23 250ml Cái 2030100011390
Bình tam giác MH            25ml  Cái 2030100011307
50ml  Cái 2030100000080
100ml  Cái 2030100000097
200ml  Cái 2030100000103
250ml  Cái 2030100005177
300ml  Cái 2030100005221
500ml  Cái 2030100005214
1000ml  Cái 2030100000110
2000ml  Cái 2030100000127
3000ml  Cái 2030100000134
5000ml  Cái 2030100000141
20000ml  Cái 2030100016241
Bình tam giác MR      50ml  Cái 2030100011314
100ml  Cái 2030100012830
250ml  Cái 2030100005115
500ml  Cái 2030100000158
1000ml  Cái 2030100000159
2000ml  Cái 2030100000165
Bình tam giác nắp vặn     100ml  Cái 2030100000172
250ml  Cái 2030100000189
500ml  Cái 2030100000196
1000ml  Cái 2030100000202
Bình tam giác cổ nhám          19/26 100ml  Cái 2030100006211
29/32 100ml  Cái 2030100000219
24/29 250ml  Cái 2030100006228
29/32 250ml  Cái 2030100000226
29/32 500ml  Cái 2030100000233
29/32 1000ml  Cái 2030100000240
29/32 2000ml  Cái 2030100000257
45/40 3000ml  Cái 2030100000264
45/40 5000ml  Cái 2030100000271
Bình tam giác có vòi     100ml  Cái 2030100006717
250ml  Cái 2030100006718
500ml  Cái 2030100006719
1000ml  Cái 2030100006720
2000ml  Cái 2030100006721
Bình chịu nhiệt có vòi    3000ml  Cái 2030100006722
5000ml Cái 2030100006724
10000ml Cái 2030100012540
Bình đo tỷ trọng    10ml  Cái 2030100006984
25ml  Cái 2030100006976
50ml Cái 2030100006983
100ml Cái 2030100006985
Bình trụ thủy tinh      50x200mm Cái 2030100007103
50x250mm Cái 2030100007003
60x200mm Cái 2030100012311
60x250mm Cái 2030100007105
60x300mm Cái 2030100007106
80x300mm Cái 2030100015695
Bình rửa khí 500ml Cái 2030100012595
Bình woulff 3 cổ nhám  10000ml  Cái 2030100000912
Bộ chân giá thí nghiệm  750mm Cái 2020100000401
Buret vi lượng khóa TT thẳng (Micro Burette)  2ml  Cái 2030100007027
5ml Cái 2030100007034
Buret tự động trắng 10ml  Bộ 2030100007041
25ml  Bộ 2030100012458
50ml  Bộ 2030100007043
Buret tự động trắng STCK 25ml  Bộ 2030100007035
50ml  Bộ 2030100007036
Chai nhỏ giọt trắng   50ml Cái 2030100007738
100ml Cái 2030100007739
250ml Cái 2030100016319
Chai nhỏ giọt nâu   50ml Cái 2030100007740
100ml Cái 2030100007741
250ml Cái 2030100016302
Chai trắng có vòi + nắp đậy     3000ml  Cái 2030100004996
5000ml  Cái 2030100005009
10000ml  Cái 2030100004972
20000ml  Cái 2030100004989
Chai trắng MR 10000ml  Cái 2030100014643
Chai trắng nắp vặn          50ml  Cái 2030100010461
100ml  Cái 2030100001087
250ml Cái 2030100001094
500ml Cái 2030100001100
1000ml  Cái 2030100001117
2000ml  Cái 2030100005276
5000ml Cái 2030100001124
10000ml  Cái 2030100001131
20000ml  Cái 2030100001148
Chai trắng vuông nắp vặn     500ml Cái 2030100014612
1000ml Cái 2030100011321
2000ml Cái 2030100014629
5000ml Cái 2030100014629
Chai nâu nắp vặn          50ml  Cái 2030100010447
100ml  Cái 2030100001155
250ml  Cái 2030100001162
500ml  Cái 2030100001179
1000ml  Cái 2030100001186
2000ml  Cái 2030100007058
5000ml  Cái 2030100001193
10000ml  Cái 2030100001209
20000ml  Cái 2030100010454
Chai nâu vuông nắp vặn     500ml Cái 2030100016265
1000ml Cái 2030100016272
2000ml Cái 2030100016289
5000ml Cái 2030100016296
Chai Roux 1000ml Cái 2030100007065
Chậu thủy tinh   900ml Cái 2030100007072
2000ml  Cái 2030100007089
3500ml  Cái 2030100007096
Chậu thủy tinh hình trụ      100x200mm Cái 2030100007102
125x250mm Cái 2030100007107
150x200mm Cái 2030100007119
150x250mm Cái 2030100007126
160x320mm Cái 2030100007133
240x480mm Cái 2030100007108
Cốc đốt cao thành          50ml  Cái 2030100000950
100ml Cái 2030100000967
150ml Cái 2030100007164
250ml  Cái 2030100000974
400ml  Cái 2030100005252
600ml  Cái 2030100007140
1000ml  Cái 2030100000981
2000ml  Cái 2030100000998
3000ml  Cái 2030100001001
Cốc đốt thấp thành               5ml  Cái 2030100011284
10ml  Cái 2030100001019
25ml  Cái 2030100007171
50ml  Cái 2030100001018
100ml  Cái 2030100005207
150ml  Cái 2030100001025
250ml  Cái 2030100001032
400ml Cái 2030100005184
600ml  Cái 2030100005191
800ml  Cái 2030100011291
1000ml  Cái 2030100001049
2000ml  Cái 2030100001056
3000ml  Cái 2030100001063
5000ml  Cái 2030100001070
10000ml  Cái 2030100003678
Cốc đốt thấp thành có quai     250ml  Cái 2030100005085
400ml  Cái 2030100007195
600ml  Cái 2030100005092
1000ml  Cái 2030100005108
Cốc đốt Philips thấp thành    150ml Cái 2030100007202
250ml Cái 2030100007203
500ml Cái 2030100007201
1000ml Cái 2030100007204
Cốc hình trụ có quai     250ml Cái 2030100007218
500ml Cái 2030100007219
1000ml Cái 2030100007225
2000ml Cái 2030100007232
Cối chày thủy tinh, nhám      80mm  Cái 2030100000930
100mm  Cái 2030100000929
120mm  Cái 2030100000931
150mm  Cái 2030100000936
200mm  Cái 2030100000943
Đĩa sứ bình hút ẩm  290mm  Cái 2020100000418
Đèn cồn 100ml Cái 2030100004941
200ml  Cái 2030100004958
Giá đựng ống nghiệm  22 chỗ  Cái 2020100000425
Hộp tiêu bản    85x85mm Cái 2030100015398
100x100mm Cái 2030100015404
150x150mm Cái 2030100015688
200x200mm Cái 2030100015411
Hộp tiêu bản nắp mài      85x85mm Cái 2030100015374
100x100mm Cái 2030100015367
120x120mm Cái 2030100015350
120x500mm Cái 2030100015343
150x150mm Cái 2030100015336
150x500mm Cái 2030100007010
Kẹp đỡ Burette  180mm  Cái 2020100000432
Kiềng 3 chân 140mm Cái 2020100011155
  150mm  Cái 2020100011162
Khóa đôi 80mm  Cái 2020100000456
Khóa nhám   24/29 Cái 2030100015305
29/32 Cái 2030100015312
Khóa 3 thông van thủy tinh Cái 2030100016326
Kẹp bình cầu   Cái 2020100011148
Kẹp ống Hoffman 30mm  Cái 2020100000449
Nắp vặn  GL 45  Cái 2020100002566
Nắp bình hút ẩm có lỗ   200mm  Cái 2030100001322
250mm  Cái 2030100001339
300mm  Cái 2030100001346
Nắp bình hút ẩm kín    200mm  Cái 2030100001308
250mm  Cái 2030100001315
300mm  Cái 2030100007249
Nút nhựa bình hút ẩm  không lỗ Cái 2020100006083
Nút nhựa bình hút ẩm  có lỗ Cái 2020100006090
Nút nhựa       7.5/16  Cái 2020100000463
14.5/23  Cái 2020100000470
24/29  Cái 2020100000487
29.5/32  Cái 2020100000494
34/35  Cái 2020100000500
45/40  Cái 2020100000517
Ống đong          5ml Cái 2030100001438
10ml  Cái 2030100005238
25ml  Cái 2030100001445
50ml  Cái 2030100001452
100ml Cái 2030100001469
250ml  Cái 2030100004903
500ml Cái 2030100001483
1000ml Cái 2030100001490
2000ml Cái 2030100007256
Ống đong có nút       25ml Cái 2030100001384
50ml  Cái 2030100005061
100ml  Cái 2030100001391
250ml  Cái 2030100001407
500ml  Cái 2030100001414
1000ml  Cái 2030100001421
Ống ly tâm nhọn   17x98mm  Cái 2030100001353
24x100mm  Cái 2030100001360
36x102mm  Cái 2030100001377
Ống nghiệm đáy tròn       10x75mm  Cái 2030100001506
12x75mm Cái 2030100001513
20x180mm  Cái 2030100001520
24x150mm  Cái 2030100001537
24x200mm  Cái 2030100001544
30x200mm  Cái 2030100001551
Ống nối nhám ngoài dạng cone             10/19 Cái 2030100007263
12/21 Cái 2030100007264
14/23 Cái 2030100004880
19/26  Cái 2030100001216
24/29 Cái 2030100001223
29/32  Cái 2030100005313
34/35  Cái 2030100001230
40/38  Cái 2030100001247
45/40 Cái 2030100001248
50/42 Cái 2030100001249
60/46 Cái 2030100007270
Ống nối nhám trong dạng socket            10/19 Cái 2030100007287
12/21 Cái 2030100007294
14/23 Cái 2030100004934
19/26  Cái 2030100001254
24/29  Cái 2030100001261
29/32  Cái 2030100001278
34/35  Cái 2030100001285
40/38  Cái 2030100001292
45/40 Cái 2030100012779
50/42 Cái 2030100001294
60/46 Cái 2030100007300
Ống nối có ren ngoài   phi 12mm Cái 2030100016333
phi 30mm Cái 2030100016340
Ống sinh hàn bóng 1 nhám 29/32 400mm Cái 2030100011406
Ống sinh hàn bóng 2 nhám 29/32 400mm Cái 2030100011413
Ống sinh hàn xoắn 2 nhám 29/32 400mm Cái 2030100011420
Phễu Imhoff   kín 1000ml  Cái 2030100001568
có van 1000ml  Cái 2030100001575
Phễu thủy tinh            ø35mm  Cái 2030100001636
ø45mm  Cái 2030100001643
ø55mm  Cái 2030100007317
ø75mm  Cái 2030100001650
ø85mm Cái 2030100001667
ø100mm  Cái 2030100001674
ø125mm  Cái 2030100001681
ø150mm  Cái 2030100001698
ø200mm  Cái 2030100012793
ø250mm Cái 2030100001704
ø300mm  Cái 2030100001711
Phễu lọc nhanh    ø55mm  Cái 2030100001582
ø75mm  Cái 2030100001599
ø100mm  Cái 2030100001605
Phễu có gân 250mm  Cái 2030100016357
Pipet bầu (cũ) 1ml Cái 2030100001612
  2ml Cái 2030100001629
Vòng đệm cho nắp vặn  GL 45  Cái 2030100000524
Ống thủy tinh                                đặc ruột 4mm Ống 2030100007478
Ø4mm+0.8mm Ống 2030100004643
Ø6mm+1mm Ống 2030100012618
Ø7mm+1mm Ống 2030100011482
Ø8mm+1mm Ống 2030100012625
Ø10mm+1mm Ống 2030100004647
Ø12mm+1mm Ống 2030100004644
Ø14mm+1mm Ống 2030100004648
Ø16mm+1.2mm Ống 2030100004649
Ø16mm+2.5mm Ống 2030100012663
Ø18mm+1.2mm Ống 2030100004654
Ø18mm+1.8mm Ống 2030100004652
Ø20mm+1.8mm Ống 2030100007362
Ø22mm+1.8mm Ống 2030100012687
Ø24mm+1.8mm Ống 2030100007379
Ø26mm+2mm Ống 2030100004668
Ø28mm+1.4mm Ống 2030100007386
Ø30mm+1.4mm Ống 2030100011475
Ø30mm+2mm Ống 2030100004675
Ø32mm+1.4mm Ống 2030100007393
Ø34mm+2mm Ống 2030100007409
Ø42mm+2.3mm Ống 2030100004682
Ø48mm+2.3mm Ống 2030100004699
Ø50mm+2.5mm Ống 2030100007416
Ø60mm+2.2mm Ống 2030100007423
Ø60mm+4.2mm Ống 2030100016364
Ø65mm+2.2mm Ống 2030100007430
Ø70mm+2.2mm Ống 2030100007447
Ø75mm+4.2mm Ống 2030100007454
Ø90mm+3.5mm Ống 2030100007410
Ø140mm+5.0mm Ống 2030100014650
Ø150mm+5.0mm Ống 2030100011468

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Bảng giá thủy tinh Simax”