Bộ hóa chất môn Hóa lớp 11

Bộ hóa chất môn Hóa lớp 11

Tình trạngTrong kho

sku: HCMH11

Tổng quan

(Giá chưa bao gồm VAT)

Liên hệ ngay số Hotline 0943838307 để nhận giá chiết khấu tốt nhất

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1 Kẽm viên (Zn)-250gr chai 1
2 Sắt bột (Fe)-250gr chai 1
3 Đồng dây -250gr chai 1
4 DD Brom (Br2)-1ml/ống ống 1
5 Iod (I2)-1ml/ống ống 1
6 Đồng oxit(II) oxit (CuO)-250gr chai 1
7 Silic dioxit (SiO2)-250gr chai 1
8 Natri hydroxit (NaOH)-250gr chai 1
9 Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ) chai 1
10 Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ) chai 1
11 Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ) chai 1
12 Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ) chai 1
13 Kali clorua (KCl)-250gr chai 1
14 Canxi clorua (CaCl2)-250gr chai 1
15 Bari clorua (BaCl2)-250gr chai 1
16 Amoni clorua (NH4Cl)-250gr chai 1
18 Natri nitrit (NaNO2)-250gr chai 1
20 Bac nitrat (AgNO3)-20gr chai 1
21 Natri sunfat (Na2SO4)-250gr chai 1
22 Đồng (II) sunfat (CuSO4)-250gr chai 1
23 Kẽm sunfat (ZnSO4)-250gr chai 1
24 Nhôm sunfat (Al2(SO4)3-250gr chai 1
25 Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-250gr chai 1
26 Natri cacbonat (Na2CO3)-250gr chai 1
27 Natri axetat (CH3COONa)-250gr chai 1
28 Natri photphat (Na2PO4)-250gr chai 1
29 Canxi hidrophotphat (Ca(H2PO4)2-250gr chai 1
30 Kali permanganat (KMnO4)-250gr chai 1
31 Ethanol- Rượu Etylic 96 (C2H5OH)-500ml chai 1
32 Adehit fomic (H-CHO)-500ml chai 1
33 Sắt (III) sunfat Fe2(SO4)3-250gr chai 1
34 Than hoạt tính-250gr chai 1
35 Glyxerol (C3H5(OH)3-500ml chai 1
36 Benzen (C6H6)-500ml chai 1
37 Toluen (C6H5-CH3)-500ml chai 1
38 Phenol (C6H5OH)-500ml chai 1
39 Naphtalein (C10H8)-250gr chai 1
40 Axeton (CH3-CO-CH3)-500ml chai 1
41 Clorofom (CHCl3)-500ml chai 1
42 Axit fomic (HCOOH)-500ml chai 1
43 N-hecxan (C6H12)-500ml chai 1
44 Dầu thông – 500ml chai 1
45 Giấy quì tím hộp 1
46 Giấy phenoltalin tập 1
47 Giấy pH tập 1
48 Nước cất (1 lít) chai 1
50 Amoni sunfat (NH4)2SO4-250gr chai 1
51 Muối mo -250gr chai 1
52 Axit photphoric (H3PO4)-500ml chai 1

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Bộ hóa chất môn Hóa lớp 11”