Bộ hóa chất môn Hóa lớp 12

Bộ hóa chất môn Hóa lớp 12

Tình trạngTrong kho

sku: HCMH12

Tổng quan

(Giá chưa bao gồm VAT)

Liên hệ ngay số Hotline 0943838307 để nhận giá chiết khấu tốt nhất

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1 Sắt phoi bào (Fe)-250gr chai 1
2 Sắt bột (Fe)-250gr chai 1
3 Magie dây (Mg)-50gr chai 1
4 Nhôm bột (Al)-250gr chai 1
5 Nhôm lá (Al)-250gr chai 1
6 Đồng dây-250gr chai 1
7 Đồng lá (Cu)-250gr chai 1
8 DD Brom (Br2)-1ml/oáng oáng 1
9 Iod (I2)-1ml/oáng oáng 1
10 Đồng (II) oxit (CuO)-250gr chai 1
11 Magie oxit (MgO)-250gr chai 1
12 Sắt (III) oxit (Fe2O3)-250gr chai 1
13 Crom (III) oxit (Cr2O3)-250gr chai 1
14 Silic dioxit (SiO2)-250gr chai 1
15 Mangan oxit (MnO2)-250gr chai 1
16 Natri hydroxit (NaOH)-250gr chai 1
17 Canxi hyroxit (CaOH)2-250gr chai 1
18 Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ) chai 1
19 Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ) chai 1
20 Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ) chai 1
21 Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ) chai 1
22 Kali iotua (KI)-250gr chai 1
23 Kali clorua (KCl)-250gr chai 1
24 Canxi clorua (CaCl2)-250gr chai 1
25 Bari clorua (BaCl2)-250gr chai 1
26 Sắt (III) clorua (FeCl3)-250gr chai 1
27 Crôm (III) clorua (CrCl3)-250gr chai 1
28 Nhôm clorua (AlCl3)-250gr chai 1
29 Amoni clorua (NH4Cl)-250gr chai 1
30 Natri nitrit (NaNO2)-250gr chai 1
32 Chì nitôrat (Pb(NO3)2)-250gr chai 1
33 Bac nitrat (AgNO3)-20gr chai 1
34 Đồng (II) sunfat (CuSO4)-250gr chai 1
35 Kẽm sunfat (ZnSO4)-250gr chai 1
36 Magie sunfat (MgSO4)-250gr chai 1
37 Nhôm sunfat (Al2(SO4)3-250gr chai 1
38 Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-250gr chai 1
39 Canxi cacbonat (CaCO3)-250gr chai 1
40 Natri cacbonat (Na2CO3)-250gr chai 1
41 Amoni cacbonat (NH4)2CO3-250gr chai 1
42 DD NH3 đặc (NH4OH)-500ml (TQ) chai 1
43 Phèn chua (KAl(SO4)2-250gr chai 1
44 Kali sunfoxianua (KSCN)-250gr chai 1
45 Kali permanganat (KMnO4)-250gr chai 1
46 Kaliferiaxianua(K3[Fe(CN)6])-250gr chai 1
47 Ethanol- Rượu Etylic 96 (C2H5OH)-500ml chai 1
48 Adehit fomic (H-CHO)-500ml chai 1
49 Glucozo (C6H12O6)-250gr chai 1
50 Saccarozo (C12H22O11)-250gr chai 1
51 Anilin (C6H5NH2)-500ml chai 1
52 Giấy quì tím hộp 1
53 Metyl dacam (25gr) chai 1
54 Giấy phenolphtalein tập 1
55 Giấy pH tập 1
56 Nước cất (1 lít) chai 1
57 Natri clorua (NaCl) 250gr chai 1

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Bộ hóa chất môn Hóa lớp 12”