Bộ hóa chất môn Hóa THCS

Bộ hóa chất môn Hóa THCS

Tình trạngTrong kho

sku: HCDBHCS

Tổng quan

(Giá chưa bao gồm VAT)

Liên hệ ngay số Hotline 0943838307 để nhận giá chiết khấu tốt nhất

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

 

1 Lưu huỳnh bột (S)-250gr chai 1
2 DD Iod (1ml) oáng 1
3 DD Brom (Br2)-1ml/ống oáng 1
4 Đồng bột (Cu)-250gr chai 1
5 Đồng dây-250gr chai 1
6 Nhơm bột (Al)-250gr chai 1
7 Nhôm lá (Al)-250gr chai 1
8 Magie dây (Mg)-50gr chai 1
9 Sắt bột (Fe)-250gr chai 1
10 Kẽm viên (Zn)-250gr chai 1
11 Canxi oxit (CaO)-250gr chai 1
12 Đồng (II) oxit (CuO)-250g chai 1
13 Mangan đioxit (MnO2)-250gr chai 1
14 Natri hydroxit (NaOH)-250gr chai 1
15 Đồng (II) sunfat (CuSO4)-250gr chai 1
16 Đồng (II) clorua (CuCl2)-250gr chai 1
17 Kali permanganat (KMnO4)-250gr chai 1
18 Canxi cacbonat (CaCO3)-250gr chai 1
19 Kali cacbonat (K2CO3)-250gr chai 1
20 Natri hidrocacbonat (NaHCO3)-250gr chai 1
21 Natri cacbonat (Na2CO3)-250gr chai 1
22 Natri clorua (NaCl)-250gr chai 1
23 Bari clorua (BaCl2)-250 gr chai 1
25 Sắt (III) clorua (FeCl3)-250gr chai 1
26 Canxi clorua (CaCl2)-250gr chai 1
27 Bac nitrat (AgNO3)-20gr chai 1
28 Natri sunfat (Na2SO4)-250gr chai 1
29 Canxi cacbua (CaC2)-250gr chai 1
30 Natri axetat (CH3COONa)-250gr chai 1
31 Glucozo (C6H12O6)-250gr chai 1
32 Parafin rắn- 250gr chai 1
33 Giấy phenolphtalein hộp 1
34 Giấy quì tím hộp 1
35 Giấy pH tập 1
36 Nước cất (1 lít) chai 1
37 Ethanol- Rượu Etylic 96 (C2H5OH)-500ml chai 1
38 Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ) chai 1
39 DD NH3 ñaëc (NH4OH)-500ml (TQ) chai 1
40 Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ) chai 1
41 Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ) chai 1
42 Cồn 90 độ (1 lít) chai 1

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Bộ hóa chất môn Hóa THCS”