Bộ hóa chất thực hành môn Hóa lớp 12

Bộ hóa chất thực hành môn Hóa lớp 12

Tình trạngTrong kho

sku:

7,260,000 VNĐ

Danh mục .

Mô tả sản phẩm

Amoni cacbonat (200g) (NH4)2CO3 chai 1
Amoni clorua (200g) NH4Cl chai 1
Bạc nitrat (40g) AgNO3 chai 1
Bari clorua (200g) BaCl2 chai 1
Canxi carbonat (200g) CaCO3 chai 1
Canxi clorua (200g) CaCl2 chai 1
Canxi hiđroxit (200g) Ca(OH)2 chai 1
Chì nitrat   (200g) Pb(NO3)2 chai 1
Crom (III) clorua (200g) CrCl2 chai 1
Crom (III) oxit (200g) Cr2O3 chai 1
Đồng (II) oxid (200g) CuO chai 1
Đồng lá (200g) Cu chai 1
Đồng phoi bào (200g) Cu chai 1
Đồng sunfat (200g) CuSO4 chai 1
Glucozơ (200g) C6H12O6 chai 1
Glyxin (200g) NH2CH2COOH chai 1
Kali clorua (200g) KCl chai 1
Kali dicromat (200g) K2Cr2O7 chai 1
Kali ferixianua (200g) K3[Fe(CN)6] chai 1
Kali iotua (200g) KI chai 1
Kali nitrat (200g) KNO3 chai 1
Kali permanganat (200g) KMnO4 chai 1
Kali sunfoxianua (200g) KSCN chai 1
Kẽm sunfat (200g) ZnSO4 chai 1
Magie dây (25g) Mg Bịch 1
Magie oxit   (200g) MgO chai 1
Magie sunfat (200g) MgSO4 chai 1
Natri clorua (200g) NaCl chai 1
Muối Mo (200g) [NH4]2[Fe][SO4]2 chai 1
Natri carbonat (200g) Na2CO3 chai 1
Natri hydro cacbonat (200g) NaHCO3 chai 1
Natri hydroxid (200g) NaOH chai 1
Natri nitrit (200g) NaNO2 chai 1
Nhôm bột (200g) Al chai 1
Nhôm clorua (200g) AlCl3 chai 1
Nhôm lá (200g) Al chai 1
Nhôm sunfat (200g) Al2(SO4)3 chai 1
Phèn chua (200g) KAl(SO4)2 chai 1
Phoi bào sắt (200g) Fe chai 1
Saccarozơ (200g) C12H22O11 chai 1
Sắt (III) clorur  (200g) FeCl3 chai 1
Sắt (III) oxit (200g) Fe2O3 chai 1
Sắt bột (200g) Fe chai 1
Dung dịch Iod 10% (40ml) I chai 1
Giấy Phenolphtalein   hộp 1
Giấy quỳ tím   hộp 1
Dung dịch Brôm 3% (500ml) Br2 chai 1
Axit clohydric (500ml) HCl chai 1
Axit sunfuric (500ml) H2SO4 chai 1
Axit axetic (500ml) CH3COOH chai 1
Axit nitric (500ml) HNO3 chai 1
Ethanol (500ml) C2H5OH chai 1
Nước cất (500ml) H2O chai 1
Andehit fomic (500ml) HCHO chai 1
Amoni hydroxid (500ml) NH4OH chai 1
Metyl dacam (25gr)   chai 1
Anilin (500ml) C6H5NH2 chai 1

No Tags for this product

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Bộ hóa chất thực hành môn Hóa lớp 12”