Bộ hóa chất thực hành môn Sinh lớp 11

Bộ hóa chất thực hành môn Sinh lớp 11

Tình trạngTrong kho

sku:

1,500,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Aceton (500ml)                                                                                       C3H8O chai 1
Amoni đihidro photphat  (200g) NH4(H2PO4) chai 1
Amoni hydroxid (500ml) NH4OH chai 1
Amoni molipdat (100g) (NH4)2MoO4 chai 1
Axit clohydric (500ml) HCl chai 1
Axit sunfuric (500ml) H2SO4 chai 1
Benzen (500ml) C6H6 chai 1
Canxi nitrat (200g) Ca(NO3)2 chai 1
Coban clorua  (100g) CoCl2 chai 1
Kali ferixianua (200g) K3[Fe(CN)6] chai 1
Kali hidro cacbonat  (200g) KHCO3 chai 1
Kali nitrat (200g) KNO3 chai 1
Mangan sunfat  (200g) MnSO4 chai 1
Natri hydro cacbonat (200g) NaHCO3 chai 1
Natri hydro tartrat (200g) C4H5NaO6 chai 1
Natri hydroxid (200g) NaOH chai 1
Nước cất (500ml) H2O chai 1
Phenolphtalein (25gr) C20H14O4 chai 1
Stronti nitrat  (100g) Sr(NO3)2 chai 1

No Tags for this product

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Bộ hóa chất thực hành môn Sinh lớp 11”