Hóa chất thực hành môn Hóa Lớp 10

Hóa chất thực hành môn Hóa Lớp 10

Tình trạngTrong kho

sku:

4,300,000 VNĐ

Danh mục .

Mô tả sản phẩm

 

Axit clohydric (500ml) HCl chai 1
Axit nitric (500ml) HNO3 chai 1
Axit sunfuric (500ml) H2SO4 chai 1
Bạc nitrat (20g) AgNO3 chai 1
Bari clorua (200g) BaCl2 chai 1
Canxi carbonat (200g) CaCO3 chai 1
Đồng (II) oxid (200g) CuO chai 1
Đồng lá (200g) Cu chai 1
Đồng sunfat (200g) CuSO4 chai 1
Dung dịch Brôm 3% (500ml) Br2 chai 1
Dung dịch Iod 10% (40ml)   chai 1
Ethanol (500ml) C2H5OH chai 1
Giấy Phenolphtalein   hộp 1
Giấy quỳ tím   hộp 1
Kali clorat (200g) KClO3 chai 1
Kali permanganat (200g) KMnO4 chai 1
Kẽm (hạt) (200g) Zn chai 1
Lưu huỳnh bột (200g) S chai 1
Magie dây (25g) Mg Bịch 1
Mangan dioxid (200g) MnO2 chai 1
Muối Mo (200g) [NH4]2[Fe][SO4]2 chai 1
Natri (250g) Na chai 1
Natri bromua (200g) NaBr chai 1
Natri hydroxid (200g) NaOH chai 1
Natri iotua (200g) NaI chai 1
Natri nitrat (200g) NaNO3 chai 1
Natri sunfat (200g) Na2SO4 chai 1
Natri sunfit (200g) NaS chai 1
Natri thiosunfat (200g) Na2S2O3 chai 1
Nhôm bột (200g) Al chai 1
Nước cất (500ml) H2O chai 1
Nước Javen (500ml) NaOCl chai 1
Nước oxigià (500ml) H2O2 chai 1
Sắt (bột) (200g) Fe chai 1

No Tags for this product

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Hóa chất thực hành môn Hóa Lớp 10”