Hóa chất thực hành môn Hóa Lớp 11

Hóa chất thực hành môn Hóa Lớp 11

Tình trạngTrong kho

sku:

5,100,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Aceton (500ml)                                                                                       C3H6O chai 1
Acid formic (500ml) HCOOH chai 1
Amoni clorua (200g) NH4Cl chai 1
Amoni hydroxid (500ml) NH4OH chai 1
Amoni nitrat  (200g) NH4NO3 chai 1
Amoni sunfat (200g) (NH4)2SO4 chai 1
Andehit fomic (500ml) HCHO chai 1
Axit Axetic (500ml) CH3COOH chai 1
Axit clohydric (500ml) HCl chai 1
Axit Nitric (500ml) HNO3 chai 1
Axit phosphoric (500ml) H3PO4 chai 1
Axit sunfuric (500ml) H2SO4 chai 1
Bạc nitrat (20g) AgNO3 chai 1
Bari clorua (200g) BaCl2 chai 1
Benzen (500ml) C6H6 chai 1
Canxi carbua  (200g) CaC2 chai 1
Canxi clorua (200g) CaCl2 chai 1
Canxi dihydro phosphat (200g) Ca(H2PO4)2 chai 1
Cloroform (500ml) CHCl3 chai 1
Dầu thông (1lít)   chai 1
Đồng (II) oxid (200g) CuO chai 1
Đồng phoi bào (200g) Cu chai 1
Đồng sunfat (200g) CuSO4 chai 1
Dung dịch Brôm 3% (500ml) Br2 chai 1
Dung dịch Iod 10% (40ml)   chai 1
Ethanol (500ml) C2H5OH chai 1
Giấy đo độ pH    tập 1
Giấy quỳ tím   hộp 1
Glycerin (500ml)                                                                          C3H8O3 chai 1
Kali clorua (200g) KCl chai 1
Kali nitrat (200g) KNO3 chai 1
Kali permanganat (200g) KMnO4 chai 1
Kẽm (hạt) (200g) Zn chai 1
Kẽm sunfat (200g) ZnSO4 chai 1
Naphtalen (200g) C10H8 chai 1
Natri (250g) Na chai 1
Natri acetat (200g) CH3COONa chai 1
Natri carbonat (200g) Na2CO3 chai 1
Natri hydro cacbonat (200g) NaHCO3 chai 1
Natri hydroxid (200g) NaOH chai 1
Natri nitrat (200g) NaNO3 chai 1
Natri nitrit (200g) NaNO2 chai 1
Natri phosphat (200g) Na3PO4 chai 1
Natri sunfat (200g) Na2SO4 chai 1
N-hexan (500ml) CH3(CH2)4CH3 chai 1
Nhôm sunfat (200g) Al2(SO4)3 chai 1
Phenol (500gr) C6H6O chai 1
Phenolphtalein (25gr) C20H14O4 chai 1
Sắt (bột) (200g) Fe chai 1
Sắt (III) sulfat (200g) Fe2(SO4)3 chai 1
Silic dioxid (200g) SiO2 chai 1
Than hoạt tính (200g) C chai 1
Toluen  (500ml) C6H5CH3 chai 1

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Hóa chất thực hành môn Hóa Lớp 11”