Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 -  Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (Copy)

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 – Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (Copy)

Tình trạngTrong kho

sku:

Tổng quan

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 – Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 -  Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mua thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 – Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 – Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (Copy)”